นายณรงค์ชัย เจริญรุจิทรัพย์
ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานบุคคลและนิติการ

รับ-ส่งหนังสือ ONLINE

กลุ่มงาน สบน.

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

UsersOnline
Membership Membership:
Latest New User Latest: laws2admin
Past 24 Hours Past 24 Hours: 0
Prev. 24 Hours Prev. 24 Hours: 0
User Count Overall: 2

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

Online Now Online Now:

กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล